Arama
 

Mağazadan Teslim Alacağım

Mağaza Adresi:

City Gross Merkez Mağaza Macun Mah.,204 Cad. No:18 Yenimahalle/Ankara

Adresime Gelsin


Tüm Türkiye


İle Teslimat yapılmaktadır.


Siparişini nereye Gönderelim?


KATEGORİLER
  Menü Kapat

  Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Aydınlatma Metni

  EK-9

  GÜLMAR GIDA SANAYİ TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ 

  KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ 

   

  1. Veri Sorumlusu

  GÜLMAR GIDA SANAYİ TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “CİTYGROSS” olarak anılacaktır.) olarak CİTYGROSS şirket lokasyonlarında ve mağazalarında kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

   

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

  Toplanan kişisel verileriniz; CİTYGROSS şirket merkezinin ve mağazalarının güvenliğinin sağlanması amacı kapsamında; CİTYGROSS’un ve CİTYGROSS iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, CİTYGROSS tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

   

  1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, CİTYGROSS şirket merkezi lokasyonlarında bulunan binaların ve çeşitli lokasyonlarda bulunan mağazaların iç mekan ve dış cephelerinde yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve otomatik yolla işlenmektedir.

   

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda c) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

   

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle CİTYGROSS’a iletmeniz durumunda, CİTYGROSS talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

   KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle CİTYGROSS’a iletebilirsiniz. Bu çerçevede CİTYGROSS’a yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 

  Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı talebinizin ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici belgeler ile, Macun Mahallesi 204. Cadde NO : 18 Macunköy/ANKARA adresine şahsen elden teslim edebilir,

  Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.